Перед сучасною освітою стоїть завдання пошуку нових видів і форм організації навчальної діяльності. Навчання повинно розвивати в плані розвитку самостійного критичного і творчого мислення. З цією метою багато вчителів вже давно використовують проектну технологію, залучаючи ресурси мережі Інтернет. Але велика кількість інформації в мережі та її якість не тільки не спрощують процес роботи над проектом, а й ускладнюють його. Одне з можливих рішень даної проблеми це технологія веб-квест.

 

Що дає використання цієї технології?

 


Веб-квест сприяє:


пошуку Інтернет інформації, яку доручає учням учитель,
розвитку мислення учнів на стадії аналізу, узагальнення та оцінки інформації,
розвитку комп'ютерних навичок учнів і підвищенню їх словникового запасу,
заохоченню учнів навчатися незалежно від учителя,
розвитку дослідницьких та творчих здібностей учнів,
• підвищення особистісної самооцінки.

 

У даний час в різних сферах діяльності відчувається нестача фахівців, здатних самостійно і в команді вирішувати виникаючи проблеми, робити це за допомогою Інтернету. Тому робота учнів в такому варіанті проектної діяльності, як веб-квест, урізноманітнює навчальний процес, робить його живим і цікавим. А отриманий досвід принесе свої плоди в майбутньому, тому що при роботі над цим проектом розвивається ряд компетенцій:

  • використання ІТ для вирішення професійних завдань (в т.ч. для пошуку необхідної інформації, оформлення результатів роботи у вигляді комп'ютерних презентацій, веб-сайтів, флеш-роликів, баз даних тощо);
  • самонавчання і самоорганізація;
  • робота в команді (планування, розподіл функцій, взаємодопомога, взаємоконтроль);
  • уміння знаходити кілька способів рішень проблемної ситуації, визначати найбільш раціональний варіант, обгрунтовувати свій вибір;
  • навик публічних виступів (обов'язково проведення передзахистів і захистів проектів з виступами авторів, з питаннями, дискусіями).

 

Переваги даної технології в тому, що її можна застосувати для будь-якого шкільного предмету, для організації як урочної індивідуальної або групової роботи, так і позакласної.